ses dalgaları...

Ses Dalgaları Nasıl Oluşur: Maddesel ortama aktarılan enerji katı,sıvı ve gaz halindeki molekülleri titreştirir , bu enerji  ortamda bulunan diğer molekülleri titreştirir ve ses dalgalar halinde yayılır. Kulak zarına ulaşan titreşimler beyin tarafından ses olarak algılanır.

Ses Dalgalarının Yayılma Hızı:

Ses dalgalarının yayılma hızı ortamın cinsine bağlıdır. Ses en hızlı katılarda ,  sıvılarda ve en yavaş da gazlarda yayılır. Bunu bir örnekle kavrayacak olursak ;Uzaktan gelen trenin sesini duymadığımız halde rayları dinleyerek geldiğini anlayabiliriz.

Ses dalgaları ortamın yoğunluğuna bağlıdır, ortamın yoğunluğu arttıkça ses dalgalarının yayılma hızı artar.

Ortamın sıcaklığına bağlı olarak ses dalgalarının yayılma hızı, sıcaklıkla doğru orantılı olarak artar.

Ses dalgalarının havadaki hızı 340 m/s ‘dir.   ışık hızına göre çok düşüktür.  Işığın boşluktaki hızı yaklaşık olarak 3.108 m/s ‘dir. Işık hızının sesten daha hızlı olduğunu gözleyeceğimiz en iyi doğa olayı yağmurlu havalarda yıldırım görüldükten daha sonra gök gürültüsünü duymamız.

Sesin Yansıması(Yankı)

Bir dağın eteğinde dolaşırken bağırdığımızda sesimizi tekrar duyarız bunun sebebi dağa çarpan sesimizin bize geri dönmesidir. Ses dalgalarının bir engele çarpıp  geri dönmesi olayına yankı denir. Sesin yansımasını teknolojide ve canlılar arasında yaygın bir kullanım alanı vardır.

  • Balıkçılar sonar cihazları ile deniz ve göllerin içerisine ses dalgalarının yansımalarını inceleyerek balık sürülerinin yerlerini bulurlar.
  • Yarasalar çıkardıkları seslerin yansıması ile yönlerini bulurlar
  • Ultrason cihazları ile vücudumuzun görüntülenmesinde ses dalgalarından faydalanılır.
  • Böbreklerde oluşan taşlar ses dalgaları gönderilerek kırılır.

Sesin Şiddeti(Genlik)

Sesin şiddetli gür olması genliğine bağlıdır. Ses dalgalarının genliği ne kadar fazla olursa sesimizi o kadar uzağa ulaştırabiliriz. Televizyonun sesini açtığımız zaman genliğini artırmış oluyoruz. Sesin şiddeti Desibel birimi ile ifade edilir.

Ses Biçimleri Hakkında Bilgi...   Ses Dalgaları... ses nedir?

 

tarımsal bilgi sitesi etoprakana.net için tıklayın...

 

 

Popüler Sesler